Veelgestelde vragen over BRITA consumentenproducten

Algemene

Om er zeker van te zijn dat onze producten inderdaad de beweerde hoeveelheid biologisch materiaal bevatten, maken wij gebruik van de zogenaamde “massabalansmethode”. Dit concept wordt bijvoorbeeld ook gebruikt op de markt voor groene elektriciteit of in de gecertificeerde toeleveringsketen van cacao. Massabalans is een verwerkingswijze waarbij, in ons geval, biobased materialen tijdens het productieproces met fossiele materialen worden gemengd en vervolgens aan het eindproduct worden toegewezen. Al onze leveranciers worden volgens de internationaal erkende ISCC PLUS massabalans-certificeringsnorm gecontroleerd en gecertificeerd en wij zorgen ervoor dat het biologische materiaal tijdens het hele productieproces in de gaten wordt gehouden. 

Nee, biobased en composteerbaar of biologisch afbreekbaar is niet hetzelfde. Onze biobased kunststoffen hebben dezelfde technologische eigenschappen en kwaliteiten als fossiel materiaal. Dit betekent bovendien dat ze gerecycleerd kunnen worden in een normaal recyclingproces voor plastic. Het is daarom belangrijk dat ze overeenkomstig het lokale afvalbeheer worden weggegooid.

Nieuwe en innovatieve materialen, zoals ons biobased plastic, zijn niet altijd consequent beschikbaar in de hoeveelheid die wij nodig hebben voor onze wereldwijde productie. We besloten te beginnen met mengsels van biobased en conventioneel plastic, om er zeker van te zijn dat we altijd kunnen leveren wat we beloven.

Biobased plastic is plastic dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit hernieuwbare, biologische bronnen, zoals gewassen en planten. Wij zijn echter van mening dat landbouwgrond gebruikt moet worden voor het verbouwen van menselijk of dierlijk voedsel, niet voor grondstoffen voor de plasticindustrie. Daarom zijn de innovatieve biobased materialen die wij gebruiken uitsluitend afkomstig van restproducten van andere processen, bijvoorbeeld van de voedsel- of papierproductie. Wij zijn van mening dat het gebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden, een werkelijk duurzame oplossing is.

De biobased materialen zijn even duurzaam als gewoon plastic en kunnen vaak alleen via wetenschappelijke analyse van fossiel plastic worden onderscheiden. Zij kunnen in producten of verpakkingen worden gebruikt ter vervanging van conventioneel plastic en spelen daarom een cruciale rol bij het reduceren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

Wij zijn van mening dat biobased materialen de koolstofuitstoot helpt terug te dringen en bijdraagt aan een circulaire economie, omdat ze gemaakt worden van hernieuwbare bronnen en net als gewoon plastic recycleerbaar is.

ISCC is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor biobased materialen en één van de weinige beschikbare certificeringssystemen. ISCC is oorspronkelijk ontwikkeld om de biomassa die gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen en andere hernieuwbare input voor de chemische industrie te controleren en te certificeren. Het heeft zich uitgebreid tot de productie van biologisch plastic en de ISCC PLUS-certificering controleert de naleving van de eisen inzake duurzaamheid en traceerbaarheid. Wij streven naar een onafhankelijke verificatie die de grootst mogelijke openheid geeft met betrekking tot een onderwerp dat zo belangrijk is.

We raden u aan altijd de aanbevelingen van uw waterbedrijf op te volgen.

BRITA materialen die in contact komen met water bevatten geen polycarbonaat en zullen dus geen BPA afgeven. Bovendien zijn de materialen die in BRITA apparaten worden gebruikt gecertificeerd voor levensmiddelenkwaliteit. Hiervoor zijn migratietests uitgevoerd volgens EU-regelgeving. Er is geen overdracht van verboden/gevaarlijke substanties gemeten boven de waarden die zijn vastgesteld door de EU.

Waterfilterkannen

Om er zeker van te zijn dat onze producten inderdaad de beweerde hoeveelheid biologisch materiaal bevatten, maken wij gebruik van de zogenaamde “massabalansmethode”. Dit concept wordt bijvoorbeeld ook gebruikt op de markt voor groene elektriciteit of in de gecertificeerde toeleveringsketen van cacao. Massabalans is een verwerkingswijze waarbij, in ons geval, biobased materialen tijdens het productieproces met fossiele materialen worden gemengd en vervolgens aan het eindproduct worden toegewezen. Al onze leveranciers worden volgens de internationaal erkende ISCC PLUS massabalans-certificeringsnorm gecontroleerd en gecertificeerd en wij zorgen ervoor dat het biologische materiaal tijdens het hele productieproces in de gaten wordt gehouden. 

Nee, biobased en composteerbaar of biologisch afbreekbaar is niet hetzelfde. Onze biobased kunststoffen hebben dezelfde technologische eigenschappen en kwaliteiten als fossiel materiaal. Dit betekent bovendien dat ze gerecycleerd kunnen worden in een normaal recyclingproces voor plastic. Het is daarom belangrijk dat ze overeenkomstig het lokale afvalbeheer worden weggegooid.

Nieuwe en innovatieve materialen, zoals ons biobased plastic, zijn niet altijd consequent beschikbaar in de hoeveelheid die wij nodig hebben voor onze wereldwijde productie. We besloten te beginnen met mengsels van biobased en conventioneel plastic, om er zeker van te zijn dat we altijd kunnen leveren wat we beloven.

Biobased plastic is plastic dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is uit hernieuwbare, biologische bronnen, zoals gewassen en planten. Wij zijn echter van mening dat landbouwgrond gebruikt moet worden voor het verbouwen van menselijk of dierlijk voedsel, niet voor grondstoffen voor de plasticindustrie. Daarom zijn de innovatieve biobased materialen die wij gebruiken uitsluitend afkomstig van restproducten van andere processen, bijvoorbeeld van de voedsel- of papierproductie. Wij zijn van mening dat het gebruik van materialen die anders weggegooid zouden worden, een werkelijk duurzame oplossing is.

De biobased materialen zijn even duurzaam als gewoon plastic en kunnen vaak alleen via wetenschappelijke analyse van fossiel plastic worden onderscheiden. Zij kunnen in producten of verpakkingen worden gebruikt ter vervanging van conventioneel plastic en spelen daarom een cruciale rol bij het reduceren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 

Wij zijn van mening dat biobased materialen de koolstofuitstoot helpt terug te dringen en bijdraagt aan een circulaire economie, omdat ze gemaakt worden van hernieuwbare bronnen en net als gewoon plastic recycleerbaar is.

ISCC is een wereldwijd erkend certificeringssysteem voor biobased materialen en één van de weinige beschikbare certificeringssystemen. ISCC is oorspronkelijk ontwikkeld om de biomassa die gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen en andere hernieuwbare input voor de chemische industrie te controleren en te certificeren. Het heeft zich uitgebreid tot de productie van biologisch plastic en de ISCC PLUS-certificering controleert de naleving van de eisen inzake duurzaamheid en traceerbaarheid. Wij streven naar een onafhankelijke verificatie die de grootst mogelijke openheid geeft met betrekking tot een onderwerp dat zo belangrijk is.

Voor de “Style eco” waterfilterkan maken we gebruik van biobased materiaal van residu uit verschillende bronnen, waaronder de Scandinavische bosbouw, bijvoorbeeld in de vorm van tallolie, dat een bijproduct is van de houtverwerking.

Het biobased plastic voor de trechter van de BRITA glazen waterfilterkan heeft als basis afval uit de bosbouw en houtpellets. De ruwe grondstof die we verwerken concurreert niet met de productie van voedsel en grondstoffen.

Nee. BRITA waterfiltersystemen zijn ontworpen voor gebruik met behandeld, openbaar leidingwater of met water uit een particuliere voorraad dat veilig is bevonden om te drinken.

Ja, de meeste van onze kannen zijn vaatwasmachinebestendig tot 50 °C. U kunt uw BRITA waterfilterkan met de hand wassen met een warm sopje en een spons. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

De volgende BRITA producten/componenten zijn niet vaatwasmachinebestendig. Maak ze schoon zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing:

 • BRITA Fun
 • BRITA Flow
 • Deksels van BRITA waterfilterkannen met BRITA MEMO, METER en Smart Light: verwijder de BRITA Memo METER en Smart Light uit het deksel voordat u het deksel in de vaatwasser plaatst.

METER en Smart Light: verwijder het deksel voordat u het deksel in de vaatwasser plaatst

De Cool-versie is zodanig ontworpen dat ze in de koelkastdeur past, terwijl het XL formaat u een grotere capaciteit biedt voor gefilterd water.

Nee, de vervangingsindicatoren voor de BRITA waterfilter zijn uitgerust met een interne batterij.

Houd de START-knop op het deksel ingedrukt tot er vier balkjes op het display verschijnen die tweemaal knipperen. De BRITA Memo begint nu met aftellen. De knipperende stip in de rechter benedenhoek van het display geeft aan dat de BRITA Memo goed werkt. Het aantal balkjes op het display geeft de resterende levensduur van het filterpatroon in weken aan, waarbij er elke week een balkje verdwijnt.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Na het plaatsen van een nieuw MAXTRA+ filterpatroon houdt u de START-knop op de BRITA Meter ongeveer zes seconden ingedrukt. Als er vier balkjes op het display verschijnen en ‘OK’ licht op, heeft u de BRITA Meter geactiveerd en uw MAXTRA+ filterpatroon filtert het water correct.

Om de resterende levensduur van uw MAXTRA+ filterpatroon te bepalen, kijkt u gewoon naar het percentage dat in balkjes op het display wordt weergegeven. Knipperende waterdruppeltjes die van boven naar beneden over het display bewegen, geven een actief filtratieproces aan. Als het pictogram voor een leeg filterpatroon ‘NIEUW’ knippert, is het tijd om uw MAXTRA+ filterpatroon te vervangen.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Druk gewoon op de LED-knop boven op het deksel om de actuele filterstatus te zien. Telkens als u het waterfilter gebruikt, laat de BRITA Smart Light u met gekleurde knipperlichtjes de filterstatus zien.

Controleer welke filters u thuis hebt. Voor BRITA staat kwaliteit op de eerste plaats en we kunnen alleen de optimale filtratie voor onze eindgebruikers garanderen als u onze originele BRITA MAXTRA+ filterpatronen gebruikt. Zorg ervoor dat u alleen MAXTRA+ filterpatronen gebruikt.   

Beide zijn elektronische filterpatroonvervangingsindicatoren die u eraan herinneren dat u uw filterpatroon moet vervangen.

De BRITA Memo houdt de tijd bij vanaf het moment dat u het filterpatroon de laatste keer vervangen heeft. U drukt gewoon op de knop om het aftellen te starten. De Memo herinnert u er automatisch aan dat het tijd is om het filterpatroon te vervangen.

De BRITA Meter gebruikt drie factoren om de optimale tijd te bepalen voor vervanging van uw patroon: het volume van het gefilterde water, de hardheid van het water en de tijd die is verstreken sinds het patroon voor het laatst vervangen is.

Je kunt jouw BRITA glazen waterfilterkan met een warm sopje en een spons met de hand schoonmaken of in de vaatwasmachine tot 60°C. Voor optimale hygiëne raden we je aan de siliconen afdichtingsring van de trechter te verwijderen en na grondig drogen weer aan te brengen. De siliconen afdichtingsring kan ook in de vaatwasmachine gereinigd worden.

Waterfilterflessen

Ja, mineralen kunnen het BRITA MicroDisc waterfilter passeren. Het is ontworpen om ongewenste stoffen (bv. chloor, microdeeltjes en sporen van onzuiverheden) te filteren en tegelijkertijd mineralen (bv. calcium en magnesium) door te laten. 

Nee. BRITA waterfiltersystemen zijn ontworpen voor gebruik met behandeld, openbaar leidingwater of met water uit een particuliere voorraad dat veilig is bevonden om te drinken.

Nee. Uw BRITA waterfilterfles is alleen ontworpen voor gebruik met water dat volgens wettelijke voorschriften is getest en veilig kan worden gedronken, zoals behandeld kraanwater.

Reinig uw producten regelmatig met de hand met een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser (max. 50 °C). Demonteer het apparaat bij gebruik van een vaatwasser.

Het deksel van de waterfilterkaraf moet met de hand worden schoongemaakt. Gebruik geen schuursponsjes. 

Verwijder de BRITA MicroDisc voordat u de BRITA MicroDisc schoonmaakt. Wij raden u aan om elke week de BRITA MicroDisc in een schone beker te plaatsen en er kokend water over te gieten. Als de BRITA MicroDisc naar het oppervlak drijft, houdt u het omlaag met een lepel. Na vijf minuten weken, verwijdert u hem en plaatst u hem terug, waarbij u ervoor zorgt dat uw handen schoon zijn wanneer u het filtersysteem aanraakt.

Het product moet worden gereinigd voordat u het voor het eerst gebruikt.

Voordat u de BRITA MicroDisc voor het eerst gebruikt, moet u beide zijden van de schijf gedurende ongeveer 30 seconden grondig spoelen onder warm stromend water om eventuele aanwezige stof van de actieve koolstof te verwijderen.

In de eerste liters kan de MicroDisc langzaam lijken te filteren omdat hij nog geen optimale waterstroom heeft bereikt. In dit geval kunt u hem gedurende één minuut in warm water weken, waardoor de waterstroom optimaliseert.

Ja, de BRITA waterfilterfles Active 0,6L is zodanig ontworpen dat het in de meeste standaard waterfleshouders op de fiets past. 

Uw BRITA waterfilterfles is uitsluitend ontworpen voor behandeld kraanwater. Omdat het filtert terwijl u drinkt, zou alles wat u aan het water zou toevoegen, als sappen, thee of fruit, gefilterd worden voordat u het drinkt. Dit zou de smaak van het drankje beïnvloeden en kan het filter en de hygiëne ervan aantasten.

Nee, het bevriezen van uw BRITA waterfilterfles kan onderdelen van de fles of de BRITA MicroDisc beschadigen.

We werken voortdurend aan het verbeteren van de prestaties van onze BRITA filters met behulp van de feedback van onze consumenten. Omdat steeds meer consumenten zich zorgen maken over de sporen van onzuiverheden van pesticiden, herbiciden en hormonen in hun kraanwater, willen we bij BRITA aan deze behoefte voldoen. We kunnen garanderen dat de BRITA MicroDisc deze sporen van onzuiverheden filtert tot 60 liter. En met 60 liter kunt u nog een hele maand lang aan uw dagelijkse hydratatie voldoen (op basis van een gemiddeld verbruik van twee liter gefilterd water per dag, zeven dagen per week).

Waterfilterkaraf

Ja, mineralen kunnen het BRITA MicroDisc waterfilter passeren. Het is ontworpen om ongewenste stoffen (bv. chloor, microdeeltjes en sporen van onzuiverheden) te filteren en tegelijkertijd mineralen (bv. calcium en magnesium) door te laten. 

Nee. BRITA waterfiltersystemen zijn ontworpen voor gebruik met behandeld, openbaar leidingwater of met water uit een particuliere voorraad dat veilig is bevonden om te drinken.

Reinig uw producten regelmatig met de hand met een mild reinigingsmiddel of in de vaatwasser (max. 50 °C). Demonteer het apparaat bij gebruik van een vaatwasser.

Het deksel van de waterfilterkaraf moet met de hand worden schoongemaakt. Gebruik geen schuursponsjes. 

Verwijder de BRITA MicroDisc voordat u de BRITA MicroDisc schoonmaakt. Wij raden u aan om elke week de BRITA MicroDisc in een schone beker te plaatsen en er kokend water over te gieten. Als de BRITA MicroDisc naar het oppervlak drijft, houdt u het omlaag met een lepel. Na vijf minuten weken, verwijdert u hem en plaatst u hem terug, waarbij u ervoor zorgt dat uw handen schoon zijn wanneer u het filtersysteem aanraakt.

Het product moet worden gereinigd voordat u het voor het eerst gebruikt.

Voordat u de BRITA MicroDisc voor het eerst gebruikt, moet u beide zijden van de schijf gedurende ongeveer 30 seconden grondig spoelen onder warm stromend water om eventuele aanwezige stof van de actieve koolstof te verwijderen.

In de eerste liters kan de MicroDisc langzaam lijken te filteren omdat hij nog geen optimale waterstroom heeft bereikt. In dit geval kunt u hem gedurende één minuut in warm water weken, waardoor de waterstroom optimaliseert.

Nee, de vervangingsindicatoren voor de BRITA waterfilter zijn uitgerust met een interne batterij.

Houd de START-knop op het deksel ingedrukt tot er vier balkjes op het display verschijnen die tweemaal knipperen. De BRITA Memo begint nu met aftellen. De knipperende stip in de rechter benedenhoek van het display geeft aan dat de BRITA Memo goed werkt. Het aantal balkjes op het display geeft de resterende levensduur van het filterpatroon in weken aan, waarbij er elke week een balkje verdwijnt.

U moet het filterpatroon minimaal eenmaal per vier weken vervangen. Zo werkt uw BRITA filterpatroon optimaal.

Uw BRITA waterfilterkaraf is ontworpen om de smaak van kraanwater te verbeteren voor koude consumptie. U kunt ook het gefilterde water gebruiken om warme dranken te maken, maar het beschermt uw apparatuur niet tegen kalkaanslag.

Waterfilters voor op de kraan

BRITA waterfilterkranen vervangen uw bestaande keukenkraan. De kraan kan in hetzelfde standaard montagegat (35 mm) worden gemonteerd. Het filterpatroon wordt onder de spoelbak geplaatst en kan optioneel met de meegeleverde muurbeugel worden gemonteerd. horizontaal of verticaal.

De afmetingen van de filterpatronen P 1000/A 1000 (inclusief filterkop) zijn:

 • BRITA filter A 1000 (l/b/h): 109/93/238 mm
 • BRITA filter P 1000 (l/b/h): 119/108/268 mm

De filterkraan is een hogedrukkraan (2 - 8,6 bar) en kan niet worden aangesloten op een lagedrukketel. 

De installatie is eenvoudig en duurt ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de individuele omstandigheden. De installatie is mogelijk voor iemand die vertrouwd is met zelfplaatsing. 

De geïntegreerde waterfilterkraan is een hogedrukkraan (2 - 8,6 bar). Een installatie met een lagedrukketel is niet mogelijk, omdat dit kan leiden tot schade door waterlekkage. 

De waterfilterkranen hebben twee hendels. De linker blauwe hendel levert alleen BRITA gefilterd water. De linkerhendel bevat een levensduurindicator voor de status van het filterpatroon. De rechter menghendel regelt normaal, ongefilterd koud en warm kraanwater. Deze waterfilterkraan heeft aparte waterstromen en -uitlaten voor BRITA gefilterd water en warm en koud kraanwater. Hij is aangesloten op een verwisselbare filterpatroon die zich onder de gootsteen bevindt. De 360 graden rotatie van de uitloop biedt maximale flexibiliteit voor elke gootsteen.

De levensduur van uw filter hangt af van de filterpatroon die u gebruikt (bijv. A 1000, P 1000), de plaatselijke waterhardheid en uw individuele waterverbruik. De levensduurindicator van de filterpatroon meet uw individuele verbruik en geeft aan wanneer de patroon leeg is .

De filterkraan is ontworpen voor een eenvoudige installatie. Er zijn eenvoudige instructies en alle benodigde onderdelen zitten in de uitgebreide set. Als u nog vragen heeft over de installatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst.

Het vervangen van de filter is eenvoudig en duurt meestal 5 minuten, zonder dat er gereedschap nodig is. Volg deze vijf stappen:

 1. Ontgrendel de cartridge met de twee blauwe hendels aan de zijkanten van de cartridgekop. U hoeft uw hoofdwatertoevoer niet af te sluiten dankzij een automatische afsluitklep in de patroonkop.
 2. Laat de druk ontsnappen met behulp van de spoelklep. Vergeet daarna niet om de klep weer te sluiten. Zorg ervoor dat er een vat voor water eronder is
 3. Trek de oude cartridge eruit en vervang deze door een nieuwe
 4. Vergrendel de cartridge met de twee blauwe hendels
 5. Spoel tot slot de patroon door tot het gefilterde water helder en zonder luchtbellen loopt (minimaal 1 liter). Als het water helder is, is je nieuwe filter perfect afgesteld en direct inzetbaar.

De meegeleverde uitgebreide kit bevat een teststrip voor de waterhardheid om te bepalen hoe hard uw water is. U kunt vervolgens de filterkopfiltratie-instelling aanpassen op basis van de teststripresultaten. 

De geïntegreerde waterfilterkraan is ontworpen voor particuliere huishoudens, niet groter dan 8 personen 

Op de kranen en alle installatiecomponenten zit twee jaar garantie. Door uw BRITA-product te registreren, ontvangt u een gratis garantieverlenging van 12 maanden vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode (24 maanden vanaf de aankoop). Meer informatie vind je hier

De geïntegreerde waterfilterkraan vervangt je bestaande keukenkraan. De kraan past in het standaard keukenkraangat van 35 mm. De 3-way kraan levert BRITA gefilterd water met de linker handgreep en gewoon warm of koud kraanwater uit de rechtermengkraan. Een gat van Ø12mm is vereist. De losse filterkraan past echter ook in het standaard gat van zeepdispensers met Ø25mm diameter.

Zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het vermijden van afval zijn erg belangrijk voor ons. Daarom kunnen filters worden gerecycled en vervolgens opnieuw worden gebruikt. Alle informatie over het proces vind je hier. 

Alle filterproducten van BRITA helpen het verbruik van plastic flessen voor eenmalig gebruik en transportintensieve herbruikbare glazen flessen aanzienlijk te verminderen. De waterfilterkranen zijn voornamelijk gemaakt van 18/10 roestvrij staal, een materiaal dat duurzaam en recycleerbaar is. Alle BRITA filterpatronen kunnen worden gerecycleerd. Ga naar onze recyclagepagina voor meer informatie.

On Tap waterfilter

Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Zij kunnen u vertellen waar u filterpatronen voor de oude BRITA On Tap kunt bestellen. Onder aan de website vindt u het telefoonnummer.

Het filter gaat tot 600 liter mee (ongeveer 4 maanden, afhankelijk van gebruik) en kan dan gemakkelijk en snel worden vervangen. Het digitale display toont de resterende capaciteit van het filter.

Filter alleen koud water voor optimale prestaties. De instelling voor ongefilterd water is geschikt voor heet water.

De BRITA On Tap is bedoeld om de smaak van kraanwater te verbeteren, bijvoorbeeld voor koude dranken. De On Tap verwijdert om die reden een aantal verontreinigingen, terwijl mineralen zoals calcium en magnesium ongehinderd door het filter gaan. Het drinken van hard water is niet schadelijk, en veroorzaakt geen onaangename smaak. U kunt het gefilterde water ook gebruiken om warme dranken te bereiden of bij het koken, maar het beschermt uw apparatuur niet tegen kalkaanslag. Als u de hardheid van het kraanwater wilt reduceren, is een BRITA MAXTRA+ filterpatroon of een BRITA voor onder de gootsteen een betere oplossing voor u.

Bruiswatermachine

Gebruik een zacht afwasmiddel, warm water om de bruiswatermachine te reinigen en zonodig een flessenborstel voor de fles. Reinig het oppervlak van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Wend je tot onze klantendienst, die je met plezier verder zal helpen. Verduidelijk vooraf de volgende punten:

 • Een geschikte BRITA CO2-cilinder is vol en op de juiste wijze aangeschroefd.
 • De dichting van het cilinderventiel is aanwezig en zit op zijn plaats.
 • Het mondstuk is vrij van kalk/ontkalkt en is op de juiste geplaatst.
 • De PET-fles van BRITA is met ongeveer 840 ml water gevuld en op de juiste manier aangeschroefd.

Hou in elk geval het bewijs van betaling en datum van aankoop binnen handbereik wanneer je de klantendienst contacteert. 

Wij raden aan om minstens één reservecilinder te hebben. Je kan de lege CO2-cilinder van BRITA bij diverse winkeliers aan de kassa omwisselen. De bruiswatermachine sodaONE van BRITA werkt met alle in de handel verkrijgbare CO2-schroefcilinders van 425 g. Gebruik in geen geval grotere of kleinere cilinders.

Wij bevelen aan dat je steeds een reservecilinder in huis hebt zodat je de bruiswatermachine verder kan gebruiken terwijl je de cilinder in de winkel omwisselt. Je moet eveneens aandacht besteden aan de volgende punten:

 1. CO2 is een reuk- en kleurloos gas. Dit kan onder grote hitte ontploffen. 
 2. Bij hoge concentratie en onvoldoende verluchting kan verstikkingsgevaar ontstaan. 
 3. Plaats de cilinder niet in direct zonlicht.
 4. Hou de omgevingstemperatuur onder de 50° C.
 5. Zorg voor voldoende verluchting van de ruimte.
 6. De cilinder rechtop bewaren.
 7. Breng geen veranderingen aan de cilinder toe, bijv. het openen van de cilinder, enz. 
 8. De beschadigde cilinder onmiddellijk omwisselen.
 9. Buiten bereik van kinderen houden.
 10. De cilinder niet zelf navullen.

Let op deze opmerkingen. BRITA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de CO2-cilinders.

Bij lichte vervuiling - indien zij slechts met water werd gevuld:

 1. Vul de fles voor de helft met warm water en wat afwasmiddel.
 2. Sluit de fles af en schud krachtig. 
 3. Laat de fles enkele minuten rusten.
 4. Spoel de fles meermaals met zuiver water door en laat ze goed drogen. 
 5. Het is zeer belangrijk om de lege fles altijd open en droog te bewaren. Idealiter met de flesmond naar beneden in een opvangbakje.

Bij grote vervuiling, bijvoorbeeld bij toevoeging van siroop, poeder, enz. aan het bruiswater:

 1. Reinig de fles met een flessenborstel en een beetje afwasmiddel indien zich bijvoorbeeld siroopresten of andere in de fles bevinden. Gebruik enkel borstels met natuurlijke borstelharen, uit schuimstof of silicone om krassen in de fles te vermijden.
 2. Hardnekkige vervuiling kan worden verwijderd met een product op basis van azijn of citroenzuur. Laat het product een tijdje inwerken. Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking voor de dosering en inwerktijd.

Verwijder het aftaprooster en draai de fles uit het apparaat. Leg de bruiswatermachine op haar zijkant. Schroef de lege CO2-cilinder los door in tegenwijzerzin te draaien.

Verbreek van de volle cilinder de verzegeling van het kopventiel (plastic folie) en schroef het beschermkapje los. Wij raden aan het beschermkapje niet weg te werpen maar hiermee het ventiel van de lege cilinder af te sluiten.

Schuif nu voorzichtig de nieuwe cilinder via de onderkant in de bruiswatermachine en draai hem in wijzerzin vast. Schroef hem niet te vast aan om schade aan het apparaat of cilinderventiel te voorkomen. Plaats de bruiswatermachine weer rechtop en plaats het aftaprooster terug. 

Een eerste CO2-cilinder wordt bij de aankoop van de bruiswatermachine geleverd. Om je lege cilinder te recycleren, kan je vragen om je lege cilinder in één van de recyclagepunten te deponeren. Je kan best aan de kassa van deze winkels navragen of zij eveneens een lege cilinder zonder omwisseling terugnemen.

Indien niet, kan je de lege cilinder (alleen de originele CO2-cilinder van BRITA) naar ons retourneren. Wij leveren je graag hiervoor een gratis retourlabel en een zelfklever voor gevaarlijke producten. Zorg ervoor de cilinder goed te verpakken, zodat hij niet beschadigd wordt tijdens het transport. Wend je eveneens tot onze klantendienst.

Je kan natuurlijk ook deze cilinder in het containerpark afleveren.

Zorg ervoor dat je de fles slechts tot aan het vulstreepje met water vult. Gebruik enkel helder, vers water en voeg geen additieven toe zoals siroop, vitaminen of mineralen onder poedervorm of dergelijke.

Vul je de fles boven het vulstreepje of voeg je additieven toe, dan gaat de druk ervoor zorgen dat het overtollige water in het overloopventiel en in het opvangbakje terecht komt.

Gebruik eveneens enkel de BRITA sodaONE flessen om zeker te zijn van de compatibiliteit. Schroef de fles op de juiste wijze aan en druk dan gedurende 1 tot 3 seconden op de drukknop. Laat de knop los zodat de drukstabilisatie kan plaatsvinden. Contacteer onze klantendienst indien het water blijft spuiten of overlopen.

Een CO2-cilinder van BRITA produceert ongeveer 60 l bruiswater. Alles hangt af van de bubbelgraad en de temperatuur van het water. 

Hoe hoger de bubbelgraad, hoe lager het volume bruiswater. Wens je zeer bruisend water, dan kan een cilinder 30 tot 45 liter bruiswater produceren. Wens je een licht bruisend water, dan kan de cilinder tot 60 l produceren.

Ook de temperatuur van het water beïnvloedt aanzienlijk de hoeveelheid verkregen bruiswater. Hoe kouder het water, hoe lager de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen en des te meer bruiswater dat een cilinder kan produceren. 

Nee, de BRITA sodaONE bruiswatermachine heeft geen waterfilterfunctie. Dit apparaat maakt leidingwater alleen maar bruisend. Voor een optimale smaak en bescherming van het apparaat bevelen wij echter aan het leidingwater alvorens het bruisend te maken, te filteren met een BRITA waterfilter.

Vul de fles voor bruisend water tot aan het vulstreepje met koud drinkwater (ongeveer 840 ml). Gebruik enkel vers water en voeg geen additieven toe (zoals bijv. siroop, poeder, enz.). Draai de schroefdop van de sodaONE vast. Druk vervolgens de knop volledig naar beneden om het water bruisend te maken. 

 • voor een lichte bubbelgraad ongeveer 1 seconde lang ingedrukt houden 
 • voor een milde bubbelgraad ongeveer 2 seconden indrukken en 
 • voor een hogere bubbelgraad ongeveer 3 seconden. 

Laat de knop onmiddellijk los wanneer je een duidelijk gesis hoort. Wens je nog meer bubbels in je water, dan kan je voorgaande stappen herhalen. Heb je de gewenste bubbelgraad bereikt, schroef dan de fles voorzichtig los. Geniet van je heerlijke bruiswater!

Controleer vooreerst of de CO2-cilinder op de juiste manier zit en voldoende is aangeschroefd. Bij twijfel, draai hem opnieuw met de hand vast. Gebruik hiervoor geen gereedschap om het ventiel niet te beschadigen. Blijft het probleem aanhouden, haal de cilinder uit het apparaat, kantel de bruiswatermachine op haar zijkant en verlicht de cilindersleuf. Controleer of er wel degelijk een zwarte rubberen dichting aanwezig is en of die zich goed in het centrum bevindt. Ontbreekt de rubberen dichting, contacteer dan onmiddellijk onze klantendienst.

Tijdens deze operatie wordt CO2 met een hoge druk aan het water toegevoegd. Het is dus heel normaal dat je een sissend of een gorgelend geluid hoort. Binnen de 3 seconden wordt dit geluid alsmaar luider. Dit is ook normaal, je kan op dat ogenblik de knop loslaten zodat de drukstabilisatie kan plaatsvinden. Het geluid stopt zodra je de knop loslaat. Je kan nu voorzichtig de fles uit de machine halen.

Controleer vooreerst of de CO2-cilinder op de juiste manier zit en voldoende is aangeschroefd. Bij twijfel, draai hem opnieuw met de hand vast. Gebruik hiervoor geen gereedschap om het ventiel niet te beschadigen. Draai vervolgens een tot aan het vulstreepje gevulde fles met water in (ongeveer 840 ml). Druk nu de bruisknop volledig in (ongeveer 1 tot 3 seconden). Je moet een duidelijk sissend geluid horen en waterbubbels zien wanneer CO2 via het mondstuk in het water wordt gevoerd.

Hoor en zie je niets, dan is de CO2-cilinder misschien leeg. Deze kan gemakkelijk in de winkel worden vervangen, meestal aan de kassa’s. Een reservecilinder in huis hebben, is altijd aan te bevelen. Dan heb je steeds fris bruiswater in huis!

Gebruik de fles binnen de 24 maanden daar de PET-kunststof niet onbegrensd houdbaar is en na enige tijd zijn gebruik niet meer efficiënt is. De fles wordt door de toevoer van koolzuur aan een hoge druk blootgesteld. Daarom is het beter de gebruiksduur niet te overschrijden. Temperatuurverschillen en externe factoren kunnen het materiaal eveneens beïnvloeden. Je kan de fles na 24 maanden nog steeds gebruiken maar niet meer om bruisend water te produceren.

Controleer vooreerst of de bruisknop vastzit. Is dit niet het geval, controleer dan of de CO2-cilinder op de juiste manier en vast genoeg werd aangeschroefd. Bij twijfel, draai hem opnieuw met de hand vast. Gebruik hiervoor geen gereedschap om het ventiel niet te beschadigen. Blijft het probleem aanhouden, wend je dan tot onze klantendienst.

Wij bevelen aan uitsluitend PET-flessen van BRITA te gebruiken voor de sodaONE. Deze passen perfect in het apparaat en wij kunnen uitsluitend deze garanderen. Wij bieden daarom in onze online shop en eveneens in de winkel reserveflessen in een praktisch 2 Pack aan.

Wij kunnen geen perfecte pasvorm waarborgen voor de flessen van een andere fabrikant. Let op: Gebruik geen glazen flessen voor de sodaONE van BRITA. Als gevolg van het open apparaatdesign bestaat er in geval van explosie van de fles acuut risico op letsels.

De vervanging van drinkflessen uit roestvrij staal die niet speciaal voor onze bruiswatermachine werden geproduceerd, is ook niet aan te bevelen omdat het scherpe materiaal aan de flessenhals de dichting van het apparaat kan verstoren. BRITA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van flessen van andere fabrikanten in combinatie met de sodaONE.

Het open apparaatdesign van onze BRITA sodaONE heeft het voordeel dat uitsluitend het mondstuk en de dichting na enige tijd kalkaanslag kunnen vertonen. In dit geval doe je als volgt:

 1. Schroef het mondstuk uit het apparaat en leg het in een kleine schaal.
 2. Gebruik de in de handel verkrijgbare producten op basis van azijn of citroenzuur.
 3. Vul de schaal met het product en warm water volgens de dosering vermeld op de verpakking.
 4. Laat het product enige minuten inwerken zoals aangegeven op de verpakking.
 5. Tijdens de inwerktijd kan je een zachte doek met het verdunde citroenzuur of product op basis van azijn bevochtigen.
 6. Veeg de dichting van het mondstuk goed af om de eventuele kalkaanslag te verwijderen.
 7. Spoel na de inwerktijd het mondstuk goed af met warm water en schroef het dan opnieuw in de bruiswatermachine in.

Het filteren van het leidingwater met een waterfilter van BRITA vóór het bruisen wordt sterk aanbevolen om een kalkaanslag van het mondstuk te vermijden.

Om een lege BRITA CO2 cilinder terug te sturen kun je het product afgeven bij een inleverpunt bij een lokaal verkooppunt. Vraag bij het afrekenen of ze ook lege cilinders aannemen zonder dat je deze dient in te wisselen.

Indien niet mogelijk, kun je jouw lege BRITA CO2 cilinder bij ons inleveren. We sturen je met plezier een gratis retourlabel en een sticker voor gevaarlijke goederen voor dit doeleinde. Zorg ervoor dat het pakket met de cilinder goed gesloten is en niet beschadigd tijdens het transport. Indien je dit wenst te doen, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice.

Uiteraard is het afleveren bij een recycleercentrum ook mogelijk.

Het wordt enkel aanbevolen om sodaTRIO en sodaTRIO pro flessen te gebruiken. Deze passen perfect op het toestel en we kunnen enkel voor deze garantie bieden. 

Opgelet: sodaTRIO en sodaTRIO pro toestellen zijn niet compatibel met de flessen van de BRITA sodaONE bruiswatermachine. 

Het wordt enkel aanbevolen om (gefilterd) kraanwater bruisend te maken. Andere dranken, zoals sappen, frisdranken of kraanwater met siroop, kunnen het toestel beschadigen of tot nadelige gezondheidseffecten leiden.

We raden de BRITA CO2 cilinders aan om bruiswater te maken. Maar de BRITA bruiswatermachines werken ook met commercieel verkrijgbare CO2 cilinders van 425 g met een schroefdraad. Gebruik in geen geval grotere of kleinere CO2 cilinders.

Controleer vooreerst of de CO2-cilinder op de juiste manier zit en voldoende is aangeschroefd. Bij twijfel, draai hem opnieuw met de hand vast. Gebruik hiervoor geen gereedschap om het ventiel niet te beschadigen. Draai vervolgens een tot aan het vulstreepje gevulde fles met water in (ongeveer 840 ml). Druk nu de bruisknop volledig in (ongeveer 1 tot 3 seconden). Je moet een duidelijk sissend geluid horen en waterbubbels zien wanneer CO2 via het mondstuk in het water wordt gevoerd.

Hoor en zie je niets, dan is de CO2-cilinder misschien leeg. Deze kan gemakkelijk in de winkel worden vervangen, meestal aan de kassa’s. Een reservecilinder in huis hebben, is altijd aan te bevelen. Dan heb je steeds fris bruiswater in huis! 

Neem contact met ons op

Neem contact op met onze klantenservice voor vragen over onze BRITA producten en reserveonderdelen of waterfiltratie.

Telefoonnummer: 00800 147 896 32

Ma. - Vr. van 09.00 - 18.00 uur
Gratis vanaf een vaste lijn (bij mobiel bellen zijn afwijkingen mogelijk)

Vragen over uw bestelling? Neem contact op met het serviceteam van onze webshop.

Telefoonnummer: 0800 380 36

Ma. - Vr. van 09.00 - 18.00 uur
Gratis vanaf een vaste lijn (bij mobiel bellen zijn afwijkingen mogelijk)

 • Vragen? Stel uw vragen direct aan ons team.
 • Bel gratis vanaf een vaste lijn (voor een mobiel gesprek kunnen kosten worden gerekend).