Imprint

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Duitsland

Tel.: +49 6128 746-0
Fax: +49 6128 - 746-355 

Klantenservice Benelux
Tel.:  00800 - 14789632

E-mail: info@brita.net
Internet: www.brita.net
Handelsregister 33467; Amtsgericht Wiesbaden
Btw-nr.: NL812562380B01

Directie: Markus Hankammer (CEO), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit is toegankelijk via het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA is noch verplicht, noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van consumentenorganen voor geschillenbeslechting.

Bewijs van afstand:
De informatie op deze website is met grote zorg gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie altijd volledig en up-to-date is. Dit geldt in het bijzonder voor links naar andere websites, waarnaar direct of indirect wordt verwezen. Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden.
Deze publicatie en de inhoud daarvan mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd en mogen niet worden verspreid of aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van BRITA SE.