Privacyverklaring voor BRITA BELUX BV

In deze privacyverklaring wil de verwerkingsverantwoordelijke BRITA Belux BV, met zetel te De Keyserlei 58-60, bus 19, 2018 Antwerpen, België ("we", "ons") ingeschreven in het KBO onder het nummer 0822.641.636, u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. We hechten groot belang aan uw privacy, daarom trachten we steeds de bescherming ervan zo goed mogelijk na te streven. We wijzen erop dat we steeds trachten te handelen in overeenstemming met (i) de Algemene Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort “GDPR” wat staat voor General Data Protection Regulation), (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (iii) enige andere wet- en regelgeving die mogelijks van toepassing is inzake persoonsgegevens en/of elektronische communicatie.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die u aan ons meedeelt en/of die door ons worden gegenereerd of verzameld. Dit kan ondermeer volgende gegevens omvatten:

 • Bestelgegevens: Wanneer u artikelen bij ons bestelt, worden de inhoudelijke gegevens die door u en over u zijn verstrekt door ons verwerkt (zoals de informatie van uw bestelling, aflever- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalmethoden, leveringsafspraken, bestelinformatie, en in het geval van professionele consumenten ook de bedrijfsnaam en het SAP-klantnummer).
 • Overige inhoudelijke gegevens: Wanneer u andere diensten of functies op onze website gebruikt, zoals bij het gebruik van formulieren, deelname aan wedstrijden of wanneer u zich registreert om nieuwsbrieven te ontvangen, worden door u en over u ingevoerde inhoudelijke gegevens verwerkt, samen met de informatie die u verstrekt.
 • Gebruiksgegevens: We stellen gebruiksprofielen op over uw gebruik van onze website onder een pseudoniem, waarmee we bijhouden hoe onze website wordt gebruikt. Bovendien wordt uw klikgedrag bij het ontvangen van nieuwsbrieven geëvalueerd en opgeslagen in gebruikersprofielen; deze gegevens worden niet gecombineerd met de gepseudonimiseerde gebruiksprofielen hiervoor beschreven of met uw klantaccount.
 • Serverlogbestanden: Wanneer u onze websites gebruikt, worden gegevens (zoals de datum en tijdstip van uw bezoek, de bezochte pagina's en aangevraagde gegevensbestanden, het type en de versie van de webbrowser die u gebruikt, het type en het bestuurssysteem van het apparaat dat u gebruikt, evenals uw IP-adres) tijdelijk opgeslagen in een protocolbestand.

2. Voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgrond en hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens?

2.1 Uw bestellingen

We verwerken uw bestelgegevens voor de afhandeling van uw bestelling en voor de levering van de bestelde artikelen.

De rechtsgrond voor deze verwerking is het sluiten en uitvoeren van het de koopovereenkomst voor de bestelde artikelen (art. 6, lid 1 (b) van de GDPR).

Deze gegevens worden verwijderd als ze niet langer vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (inclusief klantenservice en garanties), tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, bijvoorbeeld vanwege bewaarplicht op grond van economische of fiscale wetgeving.

2.2 Uw vragen

Wanneer u contact met ons opneemt met een vraag via een contactformulier, per e-mail of een servicetelefoon, verwerken we de informatie die u daarin hebt verstrekt om uw vraag te beantwoorden en, wanneer u het online contactformulier gebruikt, het IP-adres en de datum/tijdstip van de vraag, om misbruik van het contactformulier te voorkomen.

De rechtsgrond voor verwerking is ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1 (f) van de GDPR) om u de hierboven beschreven "Vragen"-dienst te bieden. Als de bedoeling van uw vraag is om een overeenkomst te starten of te verwerken (inclusief klantenservice en garanties), is de aanvullende rechtsgrond voor verwerking te vinden in art. 6, lid 1 (b) van de GDPR.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6, lid 1 (f) van de GDPR. Als we dwingende gerechtvaardigde gronden voor deze verwerking aantonen, kunnen we deze verwerking toch voortzetten. In dit geval kan dit met name nodig zijn om eerdere communicatie met u en vragen van u te kunnen bewijzen. Als er geen dergelijke dwingende gerechtvaardigde gronden voorhanden zijn, zullen we de communicatie met u beëindigen en alle reeds bekomen gegevens verwijderen.

Deze gegevens worden verwijderd wanneer onze communicatie met u eindigt, d.w.z. dat de relevante feiten zijn opgehelderd en er geen verdere gerechtvaardigde belangen zijn voor het bewaren van de gegevens, of er zijn geen verdere wettelijke verplichtingen om ze op te slaan.

2.3 Deelname aan wedstrijden

Als u meedoet aan één van onze wedstrijden, gebruiken we uw gegevens om de wedstrijd uit te voeren, in het bijzonder ook om deelnemers te informeren over een overwinning en, indien van toepassing, een prijs te verzenden.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en, indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voor deze direct marketing.

2.4 Reclame en productontwikkeling

We willen uw persoonsgegevens en/of anonieme statistische informatie die daaruit wordt gecreëerd ook gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten met betrekking tot waterdispensers, waterfilters en accessoires ("BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten"), en om u aanbiedingen en speciale promoties (reclame) te sturen, of om ons aanbod en onze diensten te verbeteren (productverbeteringen, klantanalyses).

2.5 Direct marketing

U kunt zich op onze website abonneren op een gratis nieuwsbrief. Hiervoor worden de gegevens die bij de registratie zijn verzameld, verwerkt (de gegevens die als verplichte velden worden weergegeven, zijn absoluut vereist om de nieuwsbrieven te ontvangen; gegevens die als vrijwillig zijn geïdentificeerd, worden alleen gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen en voor de selectie van de weergegeven informatie).

We nemen per e-mail of messenger service contact met u op met informatie, aanbiedingen en voordelige promoties voor BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten die zijn aangepast aan u persoonlijk en uw interesses of gebruik. Wanneer wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen voor deze direct marketing.

We nemen alleen telefonisch contact op met u met informatie, aanbiedingen en voordelige promoties voor BRITA Professional Dispenser-producten en -diensten die zijn aangepast aan u persoonlijk en uw interesses of gebruik met uw expliciete toestemming. We informeren onze professionele consumenten (BRITA professionals) ook telefonisch over onze BRITA producten en -diensten als we wettelijk mogen veronderstellen dat ze hiermee instemmen.

We nemen ook contact met u op via schriftelijke reclame per post vanuit ons gerechtvaardigd belang in de mate dat dit wettelijk toegestaan is voor onze diensten.

U kunt ons ook bepaalde informatie vrijwillig bezorgen in het kader van leadadvertenties (aanvraagformulieren, zoals op Facebook, Instagram of LinkedIn).

U kunt op ieder moment geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen: het aanmaken van gepseudonimiseerde gegevens, het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en productontwikkeling, en als gevolg hiervan in een specifieke vorm gecontacteerd worden, of, indien van toepassing, het intrekken van de gegeven toestemming. Gebruik hiertoe de relevante functies die voor u beschikbaar zijn (bijv. de afmeldfunctie in uw persoonlijke klantaccount) of verstuur een schriftelijke mededeling (trefwoord: gegevensbescherming) of per e-mail naar de contactadressen vermeld onder sectie 6.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming (art. 6, lid 1 (a) van de GDPR) en ons gerechtvaardigd belang (art. 6, lid 1 (f) van de GDPR).

We zullen deze gegevens verwijderen na uw bezwaar of de intrekking van gegeven toestemmingen of anderzijds, uiterlijk na het einde van het gebruik ervan, of we zullen deze alleen in samengevoegde, geanonimiseerde vorm opslaan. Waar nodig zullen we het uiten van uw bezwaar opslaan om te voorkomen dat er opnieuw contact met u wordt opgenomen.

2.7 Voor de levering van deze website en de levering van de diensten

De verwerking van serverloggegevens is noodzakelijk voor het aanbieden van deze website en de levering van diensten dit om technische redenen en tevens om de systeembeveiliging te waarborgen.

De rechtsgrond voor verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van deze website met onze diensten (art. 6, lid 1 (f) van de GDPR). Verwerking is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van deze website om technische redenen en vervolgens om de systeembeveiliging te waarborgen; er bestaat hiertegen dus geen recht op bezwaar.

Deze gegevens worden na niet meer dan 30 dagen verwijderd.

De serverloggegevens worden vervolgens op anonieme basis geanalyseerd, waar nodig voor statistische doeleinden, en om de kwaliteit van onze internetaanwezigheid te verbeteren. De serverlogbestanden zijn op geen enkele wijze verbonden aan uw persoonsgegevens of met andere bronnen van persoonsgegevens.

3. Delen van gegevens

3.1 Het delen van gegevens met verwerkers

We maken soms gebruik van externe dienstverleners-verwerkers, mits naleving van de wettelijke vereisten hiertoe, door middel van verwerking in opdracht, d.w.z. op basis van een overeenkomst, volgens onze instructies en onder onze controle.

In het bijzonder zijn dergelijke verwerkers:

 • technische dienstverleners die we gebruiken om deze website te leveren, bijv. dienstverleners voor software-onderhoud, datacenteractiviteiten en hosting;
 • technische dienstverleners die we gebruiken om functionaliteiten te bieden, bijv. technisch essentiële cookies;
 • dienstverleners die de orderverwerking voor ons uitvoeren;
 • dienstverleners voor de praktische uitvoering van reclame en marketing, bijv. callcenters voor telefonisch contact, printers en brievenbussen voor verzending per post (waaronder ook de verzending van analytische teststrips voor waterhardheid), alsook dienstverleners voor het versturen van e-mails.

In dergelijke gevallen blijven we verantwoordelijk voor de gegevensverwerking: het delen en verwerken van persoonsgegevens naar en van onze verwerkers is gebaseerd op de toepasselijk wettelijke basis die ons toestaat om gegevens te verwerken. Een afzonderlijke wettelijke basis is hiertoe niet vereist.

3.2 Gegevensoverdracht aan derden

Soms, en in de mate dat het wettelijk is toegestaan, delen we uw gegevens ook met derden, d.w.z. partners waarmee we samenwerken buiten een verwerking in opdracht. Dit soort partners voeren hun diensten uit met eigen verantwoordelijkheid; de verwerking van uw gegevens door partners wordt uitsluitend beheerst door hun privacy beleid.

3.2.1 Aanbieders van betalingsdiensten

Om uw bestellingen te verwerken, delen we betalingsinformatie met aanbieders van betalingsdiensten die de betalingsprocessen uitvoeren die aan de bestellingen zijn gekoppeld. De wettelijke basis voor het delen van de gegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u (art. 6, lid 1 (b) van de GDPR).

3.2.2 Andere dienstverleners binnen de BRITA Group

Sommige accounts worden voor boekhoudkundige doeleinden beheerd door bedrijven die zijn aangesloten bij BRITA Belux BV. De rechtsgrond voor het delen van gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het delen van klantgegevens binnen een concern voor administratieve doeleinden (art. 6, lid 1 (f) van de GDPR).

3.2.3 Lokale verkoopbedrijven

Wanneer u ons een vraag stuurt, kunnen we uw contactgegevens overmaken aan een bedrijf van de BRITA Group in uw land of aan een distributeur die is aangewezen om onze producten voor ons te verkopen als zij u beter kunnen helpen met uw noden op basis van de feitelijke omstandigheden (bijv. talenkennis, specialisatie in een specifiek product). De rechtsgrond voor de gegevensoverdracht is ons gerechtvaardigd belang om ons verkoopproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen in het voordeel van de klant (art. 6 (1) f) GDPR).

3.2.4 Logistieke bedrijven

We delen uw adres met logistieke dienstverleners voor verzendingsdoeleinden. De rechtsgrond voor verwerking is het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst voor de bestelde artikelen (art. 6, lid 1 (b) van de GDPR).

4. Beveiliging

Wij en onze serviceproviders nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies en vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze gegevensverwerkingssystemen en beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd om te voldoen aan de meest recente technische ontwikkelingen.

Wanneer uw persoonsgegevens naar ons worden verzonden, vindt versleuteling plaats via een Secure Socket Layer (SSL). Persoonsgegevens die tussen u en ons of een ander bedrijf van de BRITA Group worden uitgewisseld, worden verzonden via gecodeerde verbindingen die voldoen aan de huidige stand van de technologie.

Natuurlijk zijn ook onze werknemers en de serviceproviders die we inschakelen toegewijd aan vertrouwelijkheid.

5. Uw recht op informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering

In principe heeft elke natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens we verwerken de volgende rechten met betrekking tot ons (d.w.z. afhankelijk van de relevante voorwaarden):

 • Als u enige vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BRITA Belux BV, verstrekken we u te allen tijde kosteloos informatie over uw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen (art. 15 van de GDPR).
 • U hebt recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op het vervolledigen van onvolledige gegevens (art. 16 van de GDPR).
 • U hebt recht op het blokkeren/beperken van de verwerking of op het verwijderen van uw persoonsgegevens die niet langer nodig zijn of die worden opgeslagen op basis van wettelijke verplichtingen (art. 17, 18 van de GDPR).
 • U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, wanneer u de gegevens aan ons hebt verstrekt op basis van toestemming of een overeenkomst tussen u en ons (art. 20 GDPR).
 • U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (zie ook sectie 2.5, art. 21, lid 2 en 3 van de GDPR).
 • U hebt het recht om bezwaar te maken vanwege verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang; in dit geval kunnen we onze dwingende gerechtvaardigde gronden aantonen (art. 21, lid 1 van de GDPR). We hebben hierboven verwezen naar wanneer dit recht bestaat (zie sectie 2).
 • Indien u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u dit op elk moment met toekomstige werking intrekken, d.w.z. de rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft onveranderd tot het moment van terugtrekking. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, kunt u mogelijk niet langer gebruikmaken van onze diensten.

Neem contact op met het adres vermeld in sectie 6 omtrent mogelijke bezorgdheden. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven aan onbevoegde personen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: 02/274.48.00
Fax: 02/274.48.35
E-mail : contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Als u ons wilt bereiken over ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing (zoals beschreven in sectie 2.5 hierboven), neem dan contact met ons op via het onderstaande adres:

BRITA Belux BV
Contactpersoon voor Privacy
De Keyserlei 58-60, bus 19
2018 Antwerpen, België
info.dispenser.be@brita.net

7. Wijzigingen

Het is noodzakelijk om de inhoud van deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons daarom het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. Ook zullen we de aangepaste versie van het Privacyverklaring hier publiceren. Wanneer u ons opnieuw bezoekt, kunt u nogmaals ons Privacyverklaring doornemen.

Versie gedateerd januari 2022