Klantenservice

Informatie over gegevensbescherming

Hier vindt u gedetailleerde informatie over de manier waarop BRITA de privacy voor uw gegevens waarborgt
Onze privacyprincipes

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens zijn van groot belang voor BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein Duitsland; het is daarom vanzelfsprekend dat met uw gegevens op een verantwoordelijke wijze wordt omgegaan. Bij de verzameling van uw persoonlijke gegevens houden wij ons daarom nauwgezet aan de bepalingen van het privacyrecht, in het bijzonder de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse telemediawet (TMG).

Bovendien vinden wij het belangrijk dat u altijd weet welke persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website of wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en aanbiedingen en hoe deze gegevens worden gebruikt. De onderstaande informatie dient om u te informeren over hoe uw persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden en hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of misbruik.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die het mogelijk maken u te identificeren, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover de wet dit toestaat, of indien u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, zodat u gebruik kunt maken van de diensten en aanbiedingen van BRITA GmbH en zodat wij uw bestellingen kunnen verwerken. Persoonlijke gegevens worden specifiek verzameld voor de volgende doeleinden:
Contactinformatie: wij verzamelen en gebruiken de door u vrijwillig verstrekte contactinformatie (bijv. uw naam, e-mailadres en, al naargelang, uw telefoonnummer) om te reageren op uw verzoek om contact dat u indient via het contactformulier of per e-mail. Het staat u vrij te beslissen of u ons informatie wilt geven en zo ja, welke informatie.

Openen van een klanteaccount: wij verzamelen en gebruiken de informatie die nodig is voor registratie en de in deze context gecommuniceerde gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) voor het openen van uw klantenaccount. Als geregistreerde klant heeft u toegang tot uw persoonlijke klantenaccount door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren; na toegang te hebben verkregen tot uw persoonlijke klantenaccount kunt u onder meer uw persoonlijke instellingen selecteren voor de BRITA Online Shop en uw adresgegevens wijzigen. Uw geregistreerde gegevens worden bovendien gebruikt in verband met bestellingen. U kunt op elk moment de registratie voor uw klantenaccount intrekken door een e-mail te sturen naar datapolicy@brita.net

Door de BRITA Online Shop ontvangen bestellingen: wij verzamelen en gebruiken de benodigde gegevens voor verwerking van uw bestellingen (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsinformatie, inclusief uw creditcardnummer en bankcode, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, het leveringstype en informatie over de bestelling). Wij gebruiken binnen de draagwijdte van de overeenkomst de voornoemde gegevens in het bijzonder om uw bestellingen te verwerken, goederen te leveren, klantrelaties te beheren en betalingstransacties te verwerken; voor dit doel kunnen wij uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners die wij gebruiken voor de uitvoering van onze contracten (bijv. vrachtvervoerders of kredietverleners).

Om uw bestelling snel te kunnen verwerken wordt de volledigheid van uw adres gecontroleerd bij arvato infoscore GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland, een extern informatiebureau. Als dit in ons legitiem belang is, of als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, verkrijgen wij informatie over uw betalingsgeschiedenis bij Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, en aanvullende informatie over uw kredietwaardigheid op basis van mathematische statistische processen van informa Unternehmensberatung GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, zodat wij het risico van niet-betaling kunnen beoordelen. In deze context wijzen wij erop dat dergelijke gegevens tijdens de bestellingsprocedure automatisch worden verwerkt om de snelle verwerking van bestellingen te verzekeren. Indien wordt betaald door middel van automatische incasso (Lastschrift), worden uw gegevens doorgegeven aan easycash GmbH, Am Gierath 20, 40885 Ratingen, Duitsland, de dienstverlener die betalingstransacties verwerkt.

Persoonlijke gegevens die voor bovengenoemde doeleinden worden verzameld, worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt of voor zover noodzakelijk is om de legitieme zakelijke belangen van BRITA GmbH te waarborgen.
BRITA GmbH wil uw gegevens graag gebruiken om u te voorzien van promotiemateriaal over onze producten. Tegelijkertijd willen wij andere BRITA bedrijven in staat stellen om dergelijke gegevens voor promotiedoeleinden te gebruiken. Wij gebruiken uw gegevens slechts voor promotiedoeleinden binnen onze eigen groep van ondernemingen, en alleen indien u hier van te voren mee instemt. Als u ermee instemt dat wij uw gegevens voor promotiedoeleinden gebruiken, kunt u dit doen op die plaatsen op onze website waar om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. U kunt uw toestemming in de toekomst op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan per e-mail of per brief aan ons adres te informeren. Voor promotiedoeleinden gebruikte gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners (bijv. drukkerijen, mailingbedrijven), uitsluitend voor de uitvoering van het desbetreffende contract.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven voor de bovengenoemde doeleinden. In alle overige gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden doorgegeven, tenzij wij verplicht zijn dit te doen op rechterlijk bevel of op bevel van de autoriteiten. BRITA GmbH heeft niet het voornemen uw persoonlijke gegevens aan derden te verkopen of anderszins te verhandelen.

Social Plugins van Facebook

Wij maken gebruik van de Social Plugins van facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of het bijschrift "Facebook Social Plugin". Deze plug-ins zijn op onze pagina's standaard uitgeschakeld om uw privacy en uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Pas wanneer u als gebruiker een plug-in activeert en daarmee toestemming geeft voor de communicatie met Facebook, worden de knoppen actief en brengen ze de verbinding tot stand. Met een tweede klik kunt u vervolgens uw aanbeveling verzenden. Indien u al bij Facebook bent aangemeld, vindt de verzending automatisch plaats. De Facebook-plug-ins kunnen ook blijvend worden geactiveerd: hiervoor gebruikt u het tandwielpictogram. Deze functie kunt u te allen tijde weer uitschakelen. Een geactiveerde plug-in brengt een verbinding tot stand tussen uw browser en de pagina's van Facebook. Aangezien deze overdracht direct plaatsvindt, ontvangt BRITA geen gegevens over de verzonden gegevens. Het feit dat u de betreffende pagina heeft opgevraagd, wordt ook meegestuurd. Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, wordt deze informatie onder uw Facebook-account ingedeeld, waardoor deze persoonsgebonden wordt. Gegevens voor de behandeling van persoonlijke gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten vindt op in de informatie over gegevensbescherming van Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy/).

Social Plugins van Google

Wij maken gebruik van de "+1"-knop van het sociale netwerk van Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is herkenbaar aan het teken "+1" op een witte of gekleurde achtergrond. Deze plug-in is op onze pagina's standaard uitgeschakeld om uw privacy en uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Pas wanneer u als gebruiker een plug-in activeert en daarmee toestemming geeft voor de communicatie met Google, worden de knoppen actief en brengen ze de verbinding tot stand. Met een tweede klik kunt u vervolgens uw aanbeveling verzenden. De plug-ins kunnen ook blijvend worden geactiveerd: hiervoor gebruikt u het tandwielpictogram. Deze functie kunt u te allen tijde weer uitschakelen. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik hiervan door Google alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google via de "+1"-interface: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen. Indien het IP-adres op deze website echter anoniem is gemaakt, wordt uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte van tevoren door Google afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en voor het leveren van overige diensten aan de beheerder van de website, die samenhangen met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres van uw browser, dat in het kader van Google Analytics is overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen met een betreffende instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gestuurd en door Google worden bewerkt. Hiervoor kunt u onder de volgende link de beschikbare browserplug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gegevens in serverlogboek en cookies

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden de gegevens van uw bezoek (zoals de datum het tijdstip van het bezoek, de geopende pagina's, het browsertype en besturingssysteem) in een tijdelijk logboekbestand opgeslagen. De opslag van dergelijke logboekgegevens is absoluut noodzakelijk om technische redenen en om het systeem te kunnen beveiligen. Dergelijke gegevens worden anoniem geëvalueerd, uitsluitend voor statistische doeleinden en zodat de serviceproviders die in opdracht van ons werken (Explido GmbH en Webtrends Inc.) de kwaliteit van onze aanwezigheid op het internet kunnen verbeteren. Geen van de gegevens in het serverlogboek worden aan persoonlijke gegevens gekoppeld. Geen van de gegevens in het serverlogboek worden gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Wij gebruiken cookies op bepaalde webpagina's om onze internetaanwezigheid op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren en zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen, waar ze beschikbaar blijven om later te worden opgehaald; deze cookies stellen u in staat om gebruik te maken van onze online aanbiedingen. Wij gebruiken cookies voor de duur van uw bezoek aan onze webpagina's, bijvoorbeeld om de inhoud van uw winkelwagen op te slaan. Nadat u uw bezoek hebt beëindigd en de webbrowser die u hebt gebruikt hebt afgesloten, worden de cookies automatisch verwijderd. Cookies die worden gebruikt voor statistische evaluaties worden 56 dagen lang bewaard. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat deze geen cookies toestaat of u informeert zodra een cookie is ingesteld. De "Help" functie van uw internetbrowser verschaft gewoonlijk informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen. In dat geval kan het echter zijn dat niet alle functies van onze webpagina's beschikbaar zijn.

Beveiliging

BRITA GmbH tilt zwaar aan de beveiliging van uw gegevens. In de regel worden persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen u en BRITA GmbH verzonden via geavanceerde gecodeerde verbindingen.
Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw door ons beheerde persoonlijke gegevens per ongeluk of met opzet worden gemanipuleerd, verloren gaan of dat toegang wordt verkregen door onbevoegde personen. Onze gegevensverwerking en onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen verbeterd.
Ons personeel heeft zich er uiteraard toe verplicht om uw gegevens geheim te houden overeenkomstig art. 5 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).

Bewaartijd van gegevens

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de verlening van onze diensten, of zolang wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

Uw toestemming intrekken

U kunt de door u gegeven toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de toekomst intrekken. In dit geval worden uw gegevens direct verwijderd in de mate waarin hierom wordt gevraagd of wordt verder gebruik van uw gegevens geblokkeerd. U wordt verzocht voor dit doel dienovereenkomstig een kennisgeving te sturen naar het onderstaande adres.
Informatie
Mocht u vragen hebben over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door BRITA GmbH, dan informeren wij u graag snel en te allen tijde over uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Als u wilt dat uw gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd worden, als u klachten hebt, informatie nodig hebt of algemene vragen hebt over gegevensbescherming, dan zijn wij graag bereid om u te helpen. Stuur voor dit doel een brief naar BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str.4, 65232 Taunusstein, Duitsland, of een e-mail naar info@brita.net.
Wijzigingen
De inhoud van het huidige privacybeleid wordt van tijd tot tijd aangepast. Wij behouden ons daarom te allen tijde het recht voor om dit beleid te wijzigen. Wij publiceren de gewijzigde versie van dit privacybeleid op dezelfde plaats. Lees daarom bij uw volgende bezoek het privacybeleid opnieuw.

Vanaf december 2012

BRITA klantenservice

Voor vragen over reserve onderdelen, producten en waterfiltratie:

Tel.: 00800 – 14789632

Ma. - Vr. van 09.00 - 18.00 uur
Gratis vanaf een vaste lijn (bij mobiel bellen zijn afwijkingen mogelijk)

Informatie over gegevensbescherming als PDF
U kunt onze informatie over gegevensbescherming nalezen of handig als PDF downloaden. Informatie over gegevensbescherming